Blandade kvartersfrågor – kronologiskt

2022

Frågor om Aptus juni 2022

Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev maj 2022

Avbrott i fibernätet maj 2022

Verksamheten 2021 maj 2022

Rensning av cyklar m.m. maj 2022

Om medlemsmötet och val av kvartersråd (PDF) april 2022

Kallelse (PDF) april 2022 till ordinarie medlemsmöte

Fibernätsavbrott april 2022

Husfasadarbete mars 2022

Betalning genom Swish mars 2022

Störningar mellan grannar mars 2022

Coronainformation februari 2022

Coronainformation januari 2022

Slänga granar januari 2022

2021

Nyhetsbrev special december 2021

Hyreshöjningar 2022 och tidigare december 2021

Anslag om hyreshöjning 2022 december 2021

Coronainformation september 2021

Installation av termostater hösten 2021

Nyhetsbrev september 2021

Asfaltarbete augusti-september 2021

Verksamheten 2020 juni 2021

Nyhetsbrev juni 2021

Coronainformation juni 2021

Kallelse (PDF) till ordinarie medlemsmöte juni 2021

Diagram över hyresutveckling (JPG) i relation till KPI maj 2021

Enkät om boendet maj 2021

Cykelrensning i höst maj 2021

Äskande om åtgärder 2022 april 2021

Lösöre i källaren april 2021

Nyhetsbrev april 2021

Medlemsmöten i SKB mars 2021

Coronainformation mars 2021

Förbud utfordring vilda djur februari 2021.

Slänga granar januari 2021

2020

Nyhetsbrev december 2020

Hyreshöjning 2021 december 2020

Nyhetsbrev oktober 2020

Coronainformation augusti 2020

Inställda underhållsarbeten juni 2020

Vikarierande förvaltare juni 2020

Äskande om åtgärder 2021 april 2020

Inställda möten april 2020

Coronainformation april 2020

Coronainformation mars 2020

Val av utemöbler mars 2020

Anslag om permobil februari 2020

Anslag om julgranar januari 2020

2019

Mejlväxling om spiskåpor december 2019

Inställning av cyklar vintern 2019

Hyreshöjning 2020 november 2019

Rensning av cyklar m.m. juni 2019

Protokoll utan namnuppgifter från årsmötet april 2019

Komplettering till möteskallelse (PDF) kvartersrådet, april 2019

Kallelse till ordinarie medlemsmöte (PDF) SKB, april 2019

Renovering av uteplats (PDF) april 2019

2018

Meddelande om markarbeten december 2018

Rensning av cyklar m.m. maj 2018

Problem med sophämtningen juli 2017–april 2018

Uppgifter om hyreshöjningen 2018 januari 2018

2017

Avvikelser för hyra 2017

Hyreshöjning 2018 december 2017

Mingel och pingisbordsinvigning november 2017

Nyhetsbrev 1 från kvartersrådet, oktober 2017

Frågor till bostadsförvaltaren med svar hösten 2017

Anslag om ventilationsarbeten oktober 2017

Problem med sophämtningen från juli 2017

Anslag om öppet kvartersrådsmöte 23 maj 2017

Rensning av cyklar m.m. maj 2017

Anslag om ordinarie medlemsmöte den 2 maj 2017

Anslag om öppet kvartersrådsmöte 24 april 2017

Enkät inom SKB och kvarteret 2017

Anslag om takarbete februari 2017

Anslag om öppet kvartersrådsmöte den 23 januari 2017

Hyreshöjningen 2017

2016

Anslag om hyreshöjningen 2017 december 2016

Anslag om 100-årsfest den 8 december 2016

Trasigt i stora tvättstugan aug 2016

Åtgärder mot råttor i kvarteret maj 2016

Rensning av cyklar 16–20 maj 2016

Bilder från inspektion april 2016 (ny flik): Bilder från inspektion i kvarteret den 9 april inför möte med bostadsförvaltaren

2015

Stadgeändringen hösten 2015: Beskrivning av hur stadgeändringen gick till, med de olika förslagen, anslaget i huset och mejlväxling med styrelsen

Anslag om förslag till stadgeändring för samråd i frågan

Meddelande från SKB om grind till huset för grovsopor

Nedsmutsning med sot 2015: Mejl från SKB om orsaken till den nedsmutsning som skedde i ett antal lägenheter

Enkät om nedsmutsning genom nedfallande sot i samband med arbete i fastigheten

Anslag om möte om grannsamverkan den 11 juni 2015

Distriktsmöte 2015: Redogörelse för kvartersrådsträff för norra distriktet 29 januari 2015 med bilder bland annat från föredraget om grannsamverkan

Tidigare

Fullmäktigedagen 2014 (ny flik): 20 bilder från fullmäktigedagen den 22 november med undertexter

Bredbandsinfo mars 2011: Information om hur man kan kontrollera hastigheten i sin internetuppkoppling samt 10 bilder från SKB:s informationsmöte den 23 mars 2011 om bredband

Rapport från stämman 2008: Kort rapport från SKB:s stämma lördagen den 29 maj 2008 med uppgift om behandling av motioner

Trädgallring och ny lekplats: Uppgifter och bilder från samrådet om trädgallring och ny lekplats oktober 2007–april 2008

Trädgårdskväll 2008: Bild från trädgårdskvällen 3 juni 2008

Portlampor: Uppgifter från samrådet om nya portlampor 2007

Rapport från extrastämman 2007: Rapport från extrastämman 2007 om förslaget till nya stadgar med anföranden från kvarterets fullmäktig och reservation från honom

Rapport från ordinarie stämma 2007: Berättelse från SKB:s ordinarie stämma lördagen den 2 juni 2007, där ett första beslut om stadgeändring togs

Trädgårdsdag 2005: 20 bilder från trädgårdsdagen i maj 2005

Riktlinjer för tvättstugor: Kort berättelse om hur vår motion om riktlinjer för tvättmaskinskapacitet ledde till riktlinjer för tvättstugor, med bild från när de presenterades vid fullmäktigedagen den 19 november 2005

Blommor i kvarteret: 10 bilder på blommor i kvarteret från 2005