Start > Blandat > Bortforsling av permobil

Bortforsling av permobil

Följande anslag har satts upp i portarna 27 feb:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Viktigt meddelande

Bortforsling av permobil

Till: Boende i kv. Segelbåten

Sedan oktober 2019 har en permobil stått parkerad utanför porten vid Grubbens Gata 12. Till synes har den stått oanvänd sedan den parkerades där. SKB har kontaktat polisen för att efterhöra om det är någon som anmält den stulen, vilket den inte är. Polisen har varit på plats men kan inte göra något då den är parkerad på SKBs fastighet.

Permobilen kommer att forslas bort om ingen träder fram som ägare innan den 13:e mars. Viktigt att kontakt tas med undertecknad omgående om det är någon av er boende som äger den.

Bromma 26 februari

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Johan Brottsjö
Johan.Brottsjo@skb.org
087046109