Start Blandat > Hyreshöjningar t.o.m. 2022

Hyreshöjningar 2022 och tidigare

uppdaterat 2021-12-28

Den 6 december satte SKB upp anslag om hyres­höjning i portarna.

Som vanligt får äldre lägenheter i innerstaden högst procentuell hyres­höjning, vilket framgår av diagrammet nedan. Grön färg markerar innerstaden samt Hammarby Sjöstad, blå färg markerar ytterstaden samt de närliggande kommunerna Solna och Sundbyberg, och rödbrun färg markerar övriga kommuner. Starkare färg markerar äldre fastigheter och svagare färg nyare, från 1995. Kvarteret Segelbåten får i år näst högst höjning bland SKB:s samtliga fastigheter. (Se även diagram utan färgmarkering.)

Eftersom nyare fastigheter har högre hyra kunde man kanske vänta sig att de får högre höjning i kronor räknat. Men så är det inte. Som diagrammet nedan visar ligger äldre fastigheter i innerstaden högst även när det gäller hyreshöjning i kronor per kvadratmeter och år. (Se även diagram utan färgmarkering.)

Att hyreshöjningarna under flera år har varit högst för äldre fastigheter i innerstaden framgår också om man ser på höjningarna över en längre tidsperiod. Här visas höjningarna i procent sedan 2015, alltså under de sju senaste åren. (Se även diagram utan färgmarkering.)

Det kan också vara intressant att se på den ackumulerade hyreshöjningen från år 2002 för Segelbåten. Den är över 50 procent på dessa 20 år.

Det blir inte roligare om man jämför med konsument­pris­index.

Här en jämförelse åren 2007–2021 mellan en äldre och en nyare fastighet i innerstaden: Segelbåten, byggt 1921, och Tegelpråmen i kvarteret norr om Segelbåten, byggt 1997. Höjningen är varje år större för Segelbåten, med undantag för året då hyrorna inte höjdes (2010).

Även räknat i kronor per kvadratmeter och år är hyreshöjningen större eller lika stor för Segelbåten än för Tegelpråmen varje år utom ett, trots att hyrorna i Tegelpråmen är högre.

Skillnaden i hyreshöjningar mellan Segelbåten och Tegelpråmen blir ännu tydligare om man ser på höjningarna under en längre period, här 15 år.