Start Blandat > Anslag om hyreshöjning 2022

Anslag om hyreshöjning 2022

Anslag om hyreshöjning för 2022 sattes upp i portarna den 6 december. Men det står inte ”hyreshöjning” utan i stället ”ny hyra”.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Ny hyra från 1 januari 2022

Till: SKBs hyresmedlemmar i kvarteret Segelbåten

Hyreshöjning för lägenheterna i kvarteret Segelbåten uppgår till 20 kronor per kvadratmeter och år (vilket motsvarar i genomsnitt 1,86 %). Den nya hyran för din lägenhet framgår av hyresavin för januari som kommer i mitten av december.

För SKB som helhet höjs hyrorna totalt med i genomsnitt 1,2 % från och med 1 januari 2022. Hyrorna höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på läge, genomsnittlig kötid, nuvarande hyra, upplåtelseinsats och standard (byggnadens värdeår).
Hur hyreshöjningen påverkar hyrorna i de olika kvarteren redovisas i sin helhet på www.skb.org/hyror2022.

Höjningen har fastställts av styrelsen efter samråd med hyresutskottet.

Bromma december 2021

Charlotte Axelsson
Styrelsens ordförande
Mia Svalfors
Ordförande i hyresutskottet

Låt sitta uppe till 15 januari 2022