Start > Blandat > Nya utemöbler

Nya utemöbler

SKB har föreslagit två varianter av nya möbler till uteplatsen: en grupp bestående av ett bord och sex stolar, totalt sex platser – se bilden intill.

Vi tycker inte att det räcker med sex platser. Men hur ska fler ordnas? Genom bara två extrastolar, större (runt) bord med plats för fler eller en kombination av två grupper (lika eller olika)? Vi funderar också på om individuella stolar eller bänk fungerar bäst.

Ett antal alternativ (inkl. SKB:s) finns i detta dokument (PDF).

Se också direkt hos Bauhaus.

Mejla dina synpunkter till kvartersradet@skbsegelbaten.se.