Start > Blandat > Om corona juni 2021

Om corona juni 2021

Följande anslag har satts upp i portarna i juni:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

7 juni 2021

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Vi behöver fortsätta att hjälpas åt för att begränsa spridningen av covid-19 även om smittspridningen i Sverige nu minskar generellt sett. Så på väg mot en normal vardag, har myndigheterna tagit fram en plan för hur regler och råd i olika steg kan anpassas och till slut upphävas. Vi på SKB följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter att rätta rutiner och arbetssätt enligt dem.

SKBs fastighetsförvaltning

Utifrån omtanke och respekt har boende och SKBs medarbetare ett kombinerat ansvar och följande regler gäller tills vidare:

Kvarterslokaler

Från och med 1 juli avråder vi inte längre kvartersråden från att låta boende använda kvarterslokaler, bastu, gym och hobbyrum. Våra kvarter har olika lokala förutsättningar och lokalerna varierar i storlek. Det är kvartersråden som har ansvar för hur de gemensamma lokalerna får och kan användas. Vi passar på att föreslå att om möjligt, träffas utomhus när vädret tillåter.

Det är tillsammans vi kan göra skillnad. Vi betonar individens ansvar och hänvisar till myndigheternas allmänna rekommendationer och råd så som avstånd och god handhygien.

Var rädd om dig och dina grannar. Om du har frågor, hör av dig till din förvaltare eller fastighetsskötare. Du når dem på telefon 08-704 60 00.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Eva Nordström, VD

 

SKB menar alltså att det är okej att ses många i en kvarterslokal men inte okej att ses två i en lägenhet i samband med felavhjälpning. En mejlväxling med VD har inte gett svar på hur SKB resonerar.