Om SKB

Direkt till SKB-frågor i kronologisk ordning

Kontaktuppgifter

Hemsida: www.skb.org
Telefon: 08-704 60 00 (växel, medlemsservice, felanmälan)
Mejladress: skb@skb.org

Fastighetsskötare: Fredrik Carlsson
för detta kvarter och kvarteret Tegelpråmen
Adress: Ångströmsgatan 1
Telefon: 08-704 60 08 säkrast 07.30–15.30
Mejladress: fredrik.carlsson@skb.org

Bostadsförvaltare: Morteza Emarestani
för Kungsholmen och Fredhäll
Telefon: 08-704 61 07
Mejladress: morteza.emarestani@skb.org

Stadgar

Sida om SKB:s stadgar med utdrag ur stadgarna om framför allt kvarterens medlemsmöten. Här finns också de fyra senaste stadgeversionerna

Kalender

SKB-året avspeglas i en kalender med händelser under året

Frågor som gäller föreningen SKB – senaste överst