Start > SKB > Mejl om prioritering av informationsresurser

Prioritering av informationsresurser

Mejl till SKB:s kommunikationschef Yvonne Edenmark Liliedahl den 21 december 2021

 

Hej!

Jag har en fråga om prioritering av informationsresurser.

På anslagstavlan i portarna i Segelbåten sitter i dag den 21 december (förutom meddelandet om årets hyreshöjningar) ett SKB-nyhetsbrev och meddelandet ”Uppdaterad information om restriktioner” – se bifogade PDF-filer*.

Meddelandet om restriktioner på grund av corona är från den 28 september, så den informationen är definitivt inte uppdaterad, som rubriken anger. Man undrar varför den fortfarande sitter uppe, undrar vad som gäller av det som står där, undrar varför SKB inte har kommit med nyare information.

Nyhetsbrevet är daterat ”september–november”. Det är det enda nyhetsbrev som SKB har presterat under hela hösten. Innehållet i det är dessutom ganska magert. Större delen är en beskrivning av hur det fungerar med regleringen av temperaturen i lägenheterna, med tips på vad man ska göra för ”jämnare värme” och vad man ska göra om det är kallt i lägenheten.

Därutöver ges information om att löven klipps ner med gräsklippare och blir gödning, att SKB inte har bestämt (!) om utemöblerna ska ställas in över vintern, att det kommer att planteras höstblommor, att SKB stänger tidigare dagen före Alla helgons dag, att det är bra att testa brandvarnaren och att resultatet av hyresgästenkäten kommer under hösten. Det sista påstående är till på köpet felaktigt – ingen information om hyresgästenkäten har kommit.

Ingen information gäller vårt kvarter, utan allt är allmängiltigt, så detta nyhetsbrev har kunnat sättas upp i samtliga SKB:s fastigheter. Det ger ingen känsla av att SKB bryr sig om det kvarter man bor i.

I kontrast till detta noterar jag att SKB – för tredje året i rad! – har något slags julkalender på Instagram med publicering av text och bilder (eller videor) 24 gånger under en enda månad, som det verkar endast i något slags underhållningssyfte. Denna satsning måste kräva en hel del arbetstid och kostnader för att ta fram text och bilder till dessa 24 publiceringar och ordna publicering även lördagar och söndagar.

Med denna enkla jämförelse som bakgrund undrar jag hur du som kommunikationschef vill kommentera användningen av resurser för information till boende i SKB:s fastigheter jämfört med underhållning genom julkalendrar i Instagram. Anser du att detta är en lämplig prioritering av informationsresurser?

Med vänliga hälsningar

Lars Lingvall
Sammankallande och fullmäktig i Segelbåten

* De två PDF-filerna var:

Dagen efter detta mejl ersattes nyhetsbrevet september–november med ett nyhetsbrev special som var en förhands­informa­tion (!) om hyresgästenkäten, samtidigt som det gamla meddelandet från september om corona­restriktioner togs ner – ett märkligt sammanträffande.