Start > Blandat > Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev special december 2021

Följande anslag sattes upp i portarna den 22 december:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Det var ett lite märkligt sammanträffande att detta nyhetsbrev sattes upp dagen efter att kvarterets fullmäktig hade skickat ett mejl till SKB:s kommunika­tions­chef och frågat om priorite­ringen av informations­resurser.

Texten på anslaget lyder:

TILL DIG SOM BOR I SEGELBÅTEN

Stockholms Kooperativa BOSTADSFÖRENING

NYHETSBREV Special

DECEMBER 2021

Boendeenkät

Enkätresultat hela SKB

Enkätresultat hela SKB i sin helhet kommer att läggas ut på skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/medlemsenkater/*

Resultatet i Segelbåten

Här nedan ser du vad du och dina grannar tycker om ert boende hos SKB. Varje diagram är en sammanslagning av flera frågor. Dessa fyra diagram är sedan hopslagna till ett så kallat serviceindex. I Segelbåten är serviceindex 91,4 % vilket är en ökning sedan 2018 (81,6). Under de kommande åren kommer vi på SKB jobba för att behålla det ni är nöjda med idag och vidareutveckla det ni är mindre nöjda med.

Stort tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!

(Bild med bland annat texten nedan)

Ta kunden på allvar
Serviceindex +3.1%

Trygghet
Serviceindex +11.4%

Rent och snyggt
Serviceindex +22.2%

Hjälp när det behövs
Serviceindex +10.9%

Serviceindex
+9.8%

Vänliga hälsningar
SKBs förvaltningsavdelning


* Webbadressen har korrigerats. Ett bindestreck efter ”verkstallande” och snedstreck sist saknades.