Start > Blandat > Installation av termostater hösten 2021

Installation av termostater hösten 2021

Följande anslag har satts upp i portarna i september:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Arbete med värmesystemet

Till: Hyresgäster i kv. Segelbåten, Inedalsgatan 10 – 16, Grubbensgata 12
Datum: Från 21 09 27 – Till 21 10 01
Tid: Från 07 – Till 17, vardagar.

SKB har gett entreprenören Energiverket Mälardalen AB i uppdrag att montera termostatvred på radiatorerna i era lägenheter och i övriga fastigheten.

Det är viktigt med att de får tillträde den tid som entreprenören aviserar, annars resulterar det till extra kostnader och kan påverka era grannar.

Mer detaljerad information om arbetena kommer att tillhandahållas av entreprenören.

Entreprenören kommer att avisera tillträde till er lägenhet i era brevlådor

Samtlig personal kommer att bära legitimation av typen ID06 för er trygghet.

Energiverket Mälardalen AB kontaktperson är:

Mats Kindlund
info@energiverket.se
08-82 63 72

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan uppstå i samband med detta.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Kjell Lundqvist
kjell.lundqvist@skb.org
08-7046152