Start > Blandat > Aptus – frågor

uppdaterat 2020-06-28

Aptus – frågor och svar

Kvartersrådet diskuterade vid sitt möte den 15 juni olika frågor att ställa om det nya passersystemet Aptus, som SKB har sagt ska installeras i kvarteret. Vi kom fram till ett antal frågor som vi har skickat till SKB och fått skriftligt svar på inför ett kommande digitalt möte om Aptus.

Frågorna finns nedan och i denna PDF-fil.
Både frågorna och svaren finns i denna PDF-fil.


Frågor om Aptus

Anledning, fördelar, nackdelar

– Vad är den konkreta anledningen till denna förändring? Varför vill SKB införa Aptus?

– Vad vinner SKB:s förvaltning respektive hyresgästerna på denna förändring – vilka är fördelarna?

– Och vilka nackdelar har Aptus jämfört med portkod och nycklar, så att fördelar kan vägas mot nackdelar?

– Hur motiveras kostnaden för Aptus?

– Varför föreslås installation just nu?

Bricka, nycklar och kod

– Är det Aptus med skärm och brickor som föreslås?

– Till vilka dörrar blir det bricka och till vilka nycklar?

– Hur många brickor ges till varje lägenhet?

– Kan extrabricka beställas? Till vilken kostnad?

– Kan lägenhetsnyckeln fortsatt användas till porten?

– Kan kod användas också?

Telefoner och uppringning

– Kan uppringning ske till både fasta telefoner (såväl konventionella som IP-telefoner) och mobiltelefoner? Fungerar det olika på något sätt?

– Hur fungerar det för personer med enbart hemligt/hemliga telefonnummer?

– Hur fungerar det om telefonen vidarekopplar till röstbrevlåda?

– Är en viss lägenhet knuten till en eller flera telefon­nummer? Hur många telefonnummer maximalt?

– Om bara ett nummer tillåts, hur fungerar besök till andra i hushållet när den som har telefonen inte är anträffbar?

– Kan påringning från Aptus besvaras bara i lägenheten eller inom vilket område?

– Hur snabbt kan byte av nummer ske om det behövs?

Olika personkategorier

– Kan bud/leveranser lämnas om ingen är hemma?

– Hur fungerar det för tidningsbud och reklamutdelare?

– Hur fungerar det för blåljuspersonal? Har de kod?

– Kommer de som hyr vindsförråd trots att de inte bor i huset att få brickor, eller kommer deras kontrakt att sägas upp?

Öppningssätt

– Hur länge står porten öppen sedan man gett signal om öppning? Kan den tiden ändras?

– Kan det vara olika öppningssätt och olika tider för portik respektive trappuppgång?

– Kan vi välja mellan två uppringningar för dem som ska till 12, 16 A och 16 B eller att låta den inre porten stå öppen längre efter öppning av portiken?

Tillgång till olika portar

– Kommer varje boendes bricka att fungera till portikerna och till porten 16 B för att bastun, kvarterslokalen och motionsrummet (pingisrummet) ska kunna nås?

– Vad gäller övriga portar?

– Kommer varje kvartersrådsledamot att ha tillgång till samtliga portar med Aptus för att kunna sätta upp anslag, inspek­tera lokalerna med mera?

Visning och alternativ i Aptus

– Anges namnen i Aptus som på brevlådorna med alla namn eller bara ett namn?

– Kan namn för lägenhetsinnehavarare ersättas med annan uppgift (av integritetsskäl)?

– Visas inga namn för uppringning mellan 22 och 06? Kan den tiden ändras?

– Kan den som vill avstå från att ens telefonnummer används för uppringning eller att det sker enbart under viss tid på dygnet i stället för dygnet runt?

– Vilka är erfarenheterna i andra fastigheter beträffande okynnesringande?

Integritet och säkerhet

– För vilket ändamål sker loggning? Vad loggas? Vilka möjligheter till inställning av loggning finns? Hur används uppgifterna? Hur länge sparas uppgifterna? Vilka har tillgång till dem? Vilka SKB-dokument respektive bestämmelser i olika lagar reglerar detta?

– Vem kontaktar man för att spärra en bricka? Kan det ske utanför kontorstid?

– Finns det backupbatteri för strömavbrott? Hur och hur ofta kontrolleras det att backupbatterierna är okej?

– Vilka rutiner finns för andra tekniska fel?

Övrigt

– Kan vi slippa stora, förfulande informationstavlor vid portarna, som i Tegelpråmen, så att SKB följer sina fastställda regler för att tillvarata kulturhistoriska värden?

– I vilka etapper sker installationen?

– Finns det någon uppdatering av hemsidans folder om passersystem som är sju år gammal? (Uppgifterna om fastigheter är föråldrade, och det är olika uppgifter i den och i foldern om Aptus beträffande kod för att öppna: * respektive 5.)