Start > Blandat > Inställt underhåll 2020

Inställt underhåll 2020

Vi har fått följande information från SKB:

.

Informationen finns också som PDF-fil.

Texten lyder:

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

11 juni 2020

Inställda underhållsarbeten i fastigheterna 2020

SKB utför varje år ett antal större planerade underhållsåtgärder, ca 350 st. Dessa arbeten har en startsträcka i form av inventering, förfrågningsunderlag, utvärdering anbud, information och slutligen genomförande. Vissa arbeten märker ni som boende inte så mycket av då de sker på tak, källargångar, undercentraler, garage, ventilationsutrustning i fläktrum med mera.

Ca 30 av våra planerade arbeten i år berör tillträde till bostaden. Exempel är fönstermålning, injustering radiatorsystem, blandarbyten samt i några fall ventilationsarbeten.

Dessa arbeten kommer inte genomföras med hänsyn till Corona.

Planering inför underhållsåtgärder 2021 pågår och vi återkommer förstås med information hur budgetdialogen genomförs på senhösten -20.

Tillönskar er en trevlig midsommar

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Magnus Mörner
Chef Förvaltningsteknik/-ekonomi
magnus.morner@skb.org
087046104