Underhåll

Kvarterets äskande för 2023

Planerat underhåll 2022

Kvarterets äskande för 2022

Planerat underhåll 2021

Kvarterets äskande för 2021

Inställda underhållsarbeten 2020

Planerat underhåll 2020

Arbeten hösten 2019

Kvarterets äskande för 2020

Planerat underhåll 2019

Rapport från SKB-möte 6 nov 2018

Ommålning av kvarterslokalen hösten 2018 – färgexempel

Rörarbeten hösten 2018

Kvarterets äskande för 2019

Planerat underhåll 2018

Rapport från SKB-möte 13 nov 2017

Kvarterets äskande för 2018

Planerat underhåll 2017

Kvarterets äskande för 2017

Målning av fönster våren/sommaren 2016

Lagning av takfot 2016

Planerat underhåll 2016

Kvarterets äskande för 2016

Planerat underhåll 2015

Rapport från SKB-möte 14 okt 2014

Kodlås med rostangrepp

Kvarterets äskande för 2015

Planerat underhåll 2014

Målning av fönster mot gården aug–sep 2013

Kvarterets äskande för 2014

Planerat underhåll 2013

Planerat underhåll 2012

Planerat underhåll 2011

Renovering av torkum 1, juni 2010

Planerat underhåll 2010

Planerat underhåll 2009

  Info i pdf-fil från SKB

Kvarterets äskande för 2009

Planerat underhåll 2008

  Info i pdf-fil från SKB

Uppgift vid möte 23 jan 2008

Uppgift vid möte 27 sep 2007

SKB-meddelande juni 2007 om budgetplaneringen

Kvarterets äskande för 2008

Planerat underhåll 2007

Information från Arne Blomqvist, feb 2006

Budgetmöte 11 okt 2005: Anders rapport

Budgetmöte 11 okt 2005: SKB:s anteckningar

Åtgärder mot vattenläckage vid 12:ans port

Bilder på portar och fasader