Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2016

Önskemål om underhåll 2016

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål som så kallat äskande inför budgetarbetet inom SKB för aktuellt år.

Förbättring

av målning på vägg vid port Inedalsgatan 16 B (vit målning), på vägg vid port Inedalsgatan 12 (vit målning) samt på vägg utåt gatan vid stora porten till valvet vid 16 (olika kulörer av grått). Dessutom ordna rätt brun kulör runt stora porten till valvet vid Inedalsgatan 12 och runt porten Inedalsgatan 14. Nedre delen av porten Inedalsgatan 16 B behöver också åtgärdas.

Spiskåpor

eller på annat sätt förbättrad ventilation i kök. Nu sprids matoset till angränsande rum. Spiskåpor har installerats i kvarteret Motorn-Vingen-Bälgen, som är en fastighet som har stora likheter med vår. Effekten av dem där och utsuget med de fläktanordningar som finns i det kvarteret förefaller tillfredsställande. En undersökning av fläktanordningar i vårt kvarter behövs. Vi förstår inte varför vår fastighet ska behandlas annorlunda, varför vår standard ska vara sämre i detta avseende, eftersom hyresnivåerna och nivåerna på hyreshöjningarna är likartade. Att vi får höga hyreshöjningar men inga standardförbättringar irriterar oss boende.

Jordade eluttag

finns för närvarande i kök, men önskas i samtliga rum. I bruksanvisningar för olika apparater anges numera ofta att de ska anslutas till jordat eluttag. Här föreligger risk för både olyckor och avvisande av garantier från leverantörer.