Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2015

Planerat underhåll 2015

Under Mitt boende – Kvartersinformation på SKB:s hemsida anges följande åtgärder för året:

Denna information är endast övergripande, tydligare information kommer vid start av arbete.

  • Målning fönster

Bild från SKB:s hemsida: