Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2016

Planerat underhåll 2008

Enligt muntliga uppgifter från fastighetsskötaren den 23 januari 2008 är de planerade åtgärder för underhåll under året:

  • fasta cykelställ: 20 000 kr, kvartal 2
  • målning av tak och väggar i lilla tvättstugan: 10 000 kr, kvartal 1–2
  • reparation av gräsmatta och flytt av sandlåda: 25 000 kr, kvartal 2–3
  • beskärning och trädfällning: 25 000 kr, kvartal 2–3
  • byte och eventuell flytt av brunnslock: 50 000 kr, kvartal 1–2
  • bättre belysning i källarförråd, 100 000 kr, kvartal 2–3
  • tvättutrustning: 30 000 kr, kvartal 3
    •