Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2013

Planerat underhåll 2013

Under Mitt boende – Kvartersinformation på SKB:s hemsida anges följande åtgärder för 2013:

  • Målning fönster
  • Målning entréportar

Bild från SKB:s hemsida: