Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2008

Planerat underhåll 2008

Under Kvartersinfo på SKB:s hemsida anges följande åtgärder för 2008:

  • Fasta cykelställ
  • Målning tak och väggar tvättstugan Inedalsgatan 10
  • Reparation gräsmatta, flyttning av leksandlåda
  • Beskärning/trädfällning i slänt mot skolan
  • Brunnstäckning bytes mot större 16B + 14-16B
  • Bättre belysning vid källarförråd, lysrör
  • Tvättutrustning

Bild från SKB:s hemsida: