Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2021

Planerat underhåll 2021

Från SKB har vi fått meddelande om vilka åtgärder som planeras för kvarteret under år 2021:

Dessutom ska åtgärderna med byte av termostat på elementen slutföras. Vi utgår från att de tillfälligt uppskjutna åtgärderna, installation av termostater och spiskåpor, utförs vid sidan av detta.

SKB har presenterat denna översikt: