Start Huset Underhåll Rörarbeten hösten 2018

Rörarbeten hösten 2018

Följande anslag har satts upp i portarna av SKB:

Texten lyder:

Under vecka 35 (27-31/8) kommer SKB att starta renoveringsarbeten med avloppet i fastighetens källare.

Arbetet beräknas att ta ca 2 månader.

Entreprenör är Bravida rör, som kommer att avisera vid eventuella vattenavstängningar.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan uppstå i samband med detta

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Thomas Ström
Thomas.ström@skb.org
087046045

 

Senare har följande anslag satts upp av entreprenören Bravida:

Texten lyder:

Projektplan Kv Segelbåten Byte Spillvatten

Som ni märkt så har vi på börjat arbetet med att byta en del av spillvattnet i golv pga läckage Nedan kan ni ta del av prelimära tider för resten av projektet

Vecka 39:
Installation av nytt spillvatten i bjälklag (källargången)
Installation av nytt spillvatten i cykel förråd
Omkoppling av köksstammar i lägenhetsförråd samt cykel förråd Bilnings arbeten i kvarterslokal (störande förekommer)

Vecka 40:
Omkoppling spillvattenledningar

Vecka 41
Fortsatta arbeten med spillvattnet

Vecka 42
Återställande av källargolv

Vecka 43
Fortsatta arbeten med återställande av källargolv

Vecka 44
Slutstädning

Stefan Enström
Bravida Vs-Service