Start Huset Underhåll > Budgetmöte den 11 oktober

Budgetmöte den 11 oktober

Gun och jag var på SKBs budgetmöte tisdagen den 11 oktober och nedan finns mina korta noteringar från mötet.

2005

Inget planerat underhåll finns.

2006

Prioriterat underhåll

 • Målning (klinkers) av golv i mangel-, tork- och övriga rum kommer att ske under 2006.
 • Trapphusmålning + ev byte av belysning Inedalsgatan 10.
 • Rörelsestyrd tändning i källargången, Inedalsgatan 12-16B.

Borttaget underhåll

 • Lampa på spaljén vid uteplatsen (kommer att tas från budgeten för löpande arbeten).
 • Målning av väggar i torkrum, Inedalsgatan 16 (ej prioriterat).
 • Avfasning av tröskeln till grovtvättstugan (kommer troligen att göras i samband med att klinkers läggs i mangelrummet).
 • Fasad + målning av partierna runt portarna. Detta var först tänkt att ej göras men efter diskussion på mötet ändrade SKB uppfattning och skall titta än en gång på detta och se om inte det kan göras av SKB egen personal som löpande underhåll.
 • Målning av grunden, punktvis. Kommer ej att göras.
 • Uppsnyggning av gallerförsedda fönster till källaren. Kommer att ske som löpande underhåll.
 • Målning av rännan för avtappsvatten. Kommer ej att ske.

Övrigt

Tog upp varför vatten läckaget vid Inedalsgatan 12 ej var åtgärdat och Lars-Olov Nilsson var väl medveten om att det ej var åtgärdat men Kenneth Jansson och Arne Blomqvist ej visste om problemet. Nu har SKB lovat att tag i problemet, jag känner möjligen att vi kanske borde kontakta SKB och närmare förklara hur vi ser på var problemet är för L-O uppfattning var att vattnet rann in under dörren in i trapphuset men jag har uppfattat att det även rinner in via grunden.

I början på nästa år kommer vi få en lista på det underhålls som kommer att ske, när och med vilken informationsstrategi (A, B eller C) vi har sedan möjlighet att påverka lista om vi tycker att något inte stämmer.

Efter mötet ställde jag två frågor till Kenneth Jansson

 1. Byte av el till jordat. Detta är inget SKB planerar att göra förutom vid genomgripande renoveringar av fastigheter, typ ett som nu sker i Kärrtorp.
 2. Möjligheten att byta köksinredning, ex vis köksluckor, mot tillägg på hyra. Detta är inget man har diskuterat men Kenneth tyckte det kunde vara intressant och tyckte att jag skulle skriva en motion till fullmäktig om detta för att få det ordentligt genomlyst.

Kenneth uppmanade alla kvartersråd att redan nu börja fundera och diskutera med övriga boende på ”önskemål” inför nästa budget år, 2007.

Hälsningar
Anders

PS Vid senaste mötet i kvartersrådet så frågade någon om det underhåll som genomförs initieras av SKB bara eller vi i kvartersråden har något att säga till om och jag har följande siffror från SKB.

Totalt fanns 378 åtgärds förslag av vilka 198 kom från olika kvartersråd. Av dessa 198 kommer 56st (28 %) att genomföras redan i år (2005) och 64st (32 %) planers för nästa år övriga 78st är strukna.