Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2017

Önskemål om underhåll 2017

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål som så kallat äskande inför budgetarbetet inom SKB för aktuellt år.

Jordade eluttag

Jordade eluttag i samtliga rum samt jordefelsbrytare i varje lägenhet. Jordade uttag finns för närvarande endast i kök. I bruksanvisningar till olika slags apparater anges numera ofta att de ska anslutas till jordat eluttag. Att inte göra det kan innebära risker, och om fel uppstår inom garantitiden finns det risk för att fabrikanten avvisar garantiåtgärder med hänvisning till att apparaten inte varit skyddad genom korrekt elanslutning.

Spiskåpor

Spiskåpor eller på annat sätt förbättrad ventilation i kök. I nuläget drar sig en del för att steka mat, eftersom matoset sprids till angränsande rum. Spiskåpor har installerats i kv Motorn-Vingen-Bälgen, som är en fastighet som har stora likheter med vår fastighet ålders- och utförandemässigt. Effekten av dem och utsuget med de fläktanordningar som finns det kvarteret förefaller tillfredsställande. En undersökning av fläktanordningar i vårt kvarter behövs. Vi förstår inte varför vår fastighet ska behandlas annorlunda, varför vår standard i detta avseende ska vara sämre, när våra hyresnivåer och nivåerna på hyreshöjningarna är likartade.