Start Huset Underhåll > Budgetmöte 14 oktober 2014

Budgetmöte 14 oktober 2014

Ett möte för några av kvarteren i norra distriktet i den så kallade budgetdialogen hölls den 14 oktober kl. 18.00–19.30 i kvarteret Välmågan, Warfvinges väg.

Från SKB:s sida deltog distriktschefen Magnus Mörner, förvaltaren Jan Nordstrand, trädgårdsteknikern Lars-Olof Nilsson och Jani Johnsson, som tar över efter Nordstrand, när han går i pension den 1 maj, samt några fastighetsskötare.

Magnus berättade att det var 24:e gången som denna budgetdialog genomfördes.

Jan berättade lite om kvarteret, byggt 2010, med 103 lägenheter, alltifrån 38 tvåor till fyra lägenheter på 5–6 rok, där den största kostar 16 800 kronor/mån med en insats på 443 000 kronor.

Jani (finländskt namn, uttalas som Janni) presenterade sig kort. Han hade börjat som utredare på SKB men arbetade nu som förvaltare.

Ett papper som redovisade åtgärder per kvarter för 2014 delades ut, och det diskuterades kvarter för kvarter, vilket tog en kvart.

Sedan delades det ut ett dokument som gällde åtgärder för 2015, dels det som kvartersråden hade föreslagit (äskat) med kommentarer från SKB:s förvaltning, dels sådant som SKB:s förvaltning hade satt upp. Magnus påpekade att det var ett arbetsdokument och att åtgärderna inte var spikade – hyresförhandlingarna är inte klara.

Dokumentet diskuteras kvarter för kvarter under ganska precis en timme: Segelbåten (13 min), Göken, Träslottet, Kartagos backe, Mälarpirater, Solsången, Signallyktan, Lillsjönäs, Köksfläkten, Välmågan. Ingen från Tegelpråmen deltog.

Magnus frågade om något kvarter ville vara värd för mötet nästa år, och Köksfläkten erbjöd sig. Sedan var mötet slut.

För Segelbåtens del noterade jag följande.

Åtgärder under 2014

Arbetet med reparation av golvet utanför kvarterslokalen är beställt.

Åtgärder under 2015

  • Spiskåpor: Magnus sade att det inte utförs där det är självdrag och sade att det inte blivit alldeles bra där det genomförts. Jag tog upp jämförelse med Motorn-Vingen-Bälgen, där det gjorts. Magnus sade att vi hade fördelar som andra kvarter inte har.
  • Jordade eluttag: Magnus sade att det kan utföras vid stambyte. Eftersom renovering skett 1975 och den normala omloppstiden är 50 år skulle det kunna bli någon gång runt 2025 med dagens mått.
  • Stängning av stora porten Inedalsgatan 16: Jan sade att det skulle åtgärdas.
  • Ventilation i hobbyrummet: Jan sade att det skulle åtgärdas.
  • Belysning i trappen ned till källaren Inedalsgatan 12: Jan sade att de konstaterat att befintlig lampa lyser på dörren och nyckelhålet. Jag hade kollat och noterat detsamma. Alltså ingen åtgärd.
  • Tre stolar till kvarterslokalen: Jan sade att det skulle komma.
  • Ljudisolerande fönster åt Grubbens gata: Magnus sade att det utförs bara där Stockholms stad har bedömt att det är för hög ljudnivå.
  • Målning av fönster: 60 000 kronor är avsatt. Jan sade att det räcker bara till några fönster, och Magnus sade att det exempelvis kunde bli fönstren åt norr.
  • Lars L.