Start Huset Underhåll > Budgetmöte 2018

Budgetmöte 2018

Här är några punkter från mötet den 6 november kl. 18.00 i kvarteret Mälarpirater, Orvar Odds väg 5–7, som leddes av Jani Johnsson. Med vid mötet var också Jenny Fahlman Öhr, som har efterträtt Lars-Olov Nilsson, som går i pension nästa år.

2018 Underhåll m.m.

2019 Underhåll m.m.

SKB:s förvaltnings förslagna åtgärder

Kommentar

Baserat på punkter som andra kvartersråd har äskat (men inte nödvändigtvis fått godkänt) samt vad SKB har genomfört eller kommer att genomföra kan detta vara punkter att äska om:

Anders