Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2016

Bromma 2007-06-01

Budgetplanering inför verksamhetsåret 2008

(Se även pdf-fil)

I år har 43 kvartersråd skickat in skrivelser med önskemål om åtgärder i fastigheterna.

Den 9 maj gick vi på kontoret igenom önskemålen och tillsammans med våra egna planer sammanställt en total lista för prissättning. Totalt blev det 416 åtgärder som äskades. Kvartersrådens önskemål utgör 220 av de 416. Av kvartersrådens önskemål har vi bedömt att 55 kan åtgärdas innevarande år och 84 kommer att prissättas för att eventuellt komma med i 2008 års budget för planerat underhåll.

Under perioden maj fram till den 12 september kommer vi att besiktiga och prissätta de åtgärder som vi har bedömt möjliga att utföra.

På årets höstmöte presenterar och diskuterar vi det sammanvägda förslaget till planerad underhållsbudget för år 2008.

Även i år kommer vi att ha en dispositiv del som prioriteras in i budgeten efter höstens möten med kvartersråden. 1 fjol mottogs denna ide positivt på höstens 6 möten och vi tror att detta kan vara ett sätt att öka dialogen kring det planerade underhållet.

Ni inbjuds till kvarteret Tegelpråmens kvarterslokal på Kungsholmsstrand 119.

Torsdagen den 27 september kl. 18.00

Vi ser gärna att ni kommer två personer från kvartersrådet.

Här nedan sammanfattar jag era önskemål och en kort kommentar hur vi bedömer dom.

Önskemål:

1. Installation av spiskåpor.

2. Portbelysningen tänd nattetid.

3. Upprustning av pingisrum, golv, väggar samt montering av akustiktak..

4. Bättre belysning vid källarförråd samt installation av eluttag.

5. Installation av jordfelsbrytare samt jordade eluttag i lägenheterna.

Kommentar:

1. Vi kommer att prissätta detta för eventuell prioritet i 2008 års budget. 2. Löpande åtgärd, utföres under 2007.

3. Vi har prissatt detta och eventuellt ryms det i nästa års budget. 4. Vi kan tänka oss att installera lysrör dock ej eluttag.

5. Något som vi inte kan prioritera. För några år sedan gick SKB ut med ett subventionerat erbjudande att få installerat ett jordat eluttag. Intresset var svalt så vi la ner det projektet. Samtidigt kan vi konstatera att det inte ligger inom ramen för planerat underhåll.

Välkomna den 27 september då vi kan ge en mer fyllig information!

Med vänliga hälsningar

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Kenneth Jansson