Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2020

Önskemål om underhåll 2020

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål om åtgärder – så kallat äskande – till SKB inför budgetarbetet för 2020.