Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2010

Planerat underhåll 2010

Under Mitt boende – Kvartersinformation på SKB:s hemsida anges följande åtgärder för 2010:

  • Målning av torkrum
  • Förbättring av belysning på gård
  • Målning plåtdetaljer tak (gesimsränna)

Bild från SKB:s hemsida: