Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2022

Planerat underhåll 2022

SKB har den 10 februari meddelat vilka åtgärder som planeras år 2022.

Installation av spiskåpor – som fanns med redan 2019 men avbröts på grund av att SKB upptäckte att det blev för dyrt – finns nu med till högre kostnad, 2 miljoner. Det inkluderar tryckstyrda fläktar och injustering. Vi har önskat det länge och ser fram emot detta.

Det kommer att bli samråd med kvartersrådet om ett nytt passer­system med elektro­niska inpasse­rings­brickor i stället för portkod. Många andra kvarter har sådana brickor. Åtgärden är beräknad till 400 000 kr inklusive åter­vinnings­rum (som vi inte hunnit fråga om vad det innebär).

Målning av entréportar kommer också att ske.

I listan med våra äskanden har punkt 10 (den uppskjutna installa­tionen av termostater) klarats av, och punkt 11 (den uppskjutna installa­tionen av spiskåpor) finns alltså med. Övriga nio punkter har SKB sagt nej till. Möjligen inkluderas punkt 6 (ommålning av vita partier runt vissa portar) i punkten som gäller ommålning av portar.

Inte heller i år har det på grund av corona varit något fysiskt budgetmöte med flera kvarter från Kungs­holmen, som det brukar vara i oktober-november varje år, och något digitalt möte ordnades inte heller.


SKB har presenterat denna översikt (klicka för större bild):

Beskrivning av informationsnivåerna A, B och C finns i PDF-fil.