Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2020

Planerat underhåll 2020

Från SKB har vi fått meddelande om vilka åtgärder som planeras för år 2020:

Dessutom ska åtgärderna med byte av termostat på elementen slutföras. Vi utgår också från att spiskåpor kommer att installeras, sedan projektet blev uppskjutet från 2019.

SKB har presenterat denna översikt: