Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2008

Planerat underhåll 2008

Vid budgetmötet den 27 september 2007 meddelades att följande åtgärder skulle utföras under 2008:

  • bättre belysning vid källarförråden (100 000 kr)
  • fasta cykelställ på gården (20 000 kr)
  • målning av tak och väggar i lilla tvättstugan (10 000 kr)
  • åtgärder för gräsmattan inklusive beskärning (25 000 + 25 000 kr)
  • utrustning till tvättstugorna (30 000 kr)
  • byte av brunnslock på gården och i trappan till källarvåningen (50 000 kr)

Tändning av lamporna på bottenvåningen i portarna kommer att ordnas som ett löpande arbete.