Start Huset Underhåll > Planerat underhåll 2018

Planerat underhåll 2018

Från SKB har vi fått meddelande om vilka åtgärder som planeras för år 2018:

Tyvärr har SKB sagt nej till att ersätta Gunnebostängslet med ett bättre staket som inte är så lätt att forcera. I början av februari 2018 skedde återigen ett intrång genom att stängslet klipptes upp.

Läs meddelandet (PDF)

Följande information visas på SKB:s hemsida: