Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2018

Önskemål om underhåll 2018

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål om åtgärder – så kallat äskande – till SKB inför budgetarbetet för 2018.

Vi har också sagt att vi önskar genomgång på plats hos oss för kompletterande motivering av våra önskemål.