Start Om SKB > Stora förändringar

Uppdaterat 2019-04-19

Stora förändringar på gång inom SKB

Stora förändringar är på gång inom SKB. De gäller SKB:s parlamentariska organisation, insatserna och regler för uthyrning.

Se en sammanfattning av förändringarna.

Sedan 2017 har två arbetsgrupper arbetat, och vid fullmäktigedagen i november 2018 presenterade de sina förslag. Många frågor kom upp.

Men fram till april 2019 har ingen information alls funnits på hemsidan, och informationen i Vi i SKB har varit mycket knapphändig.

Motioner till årets stämma kräver diskussion och förankring bland alla medlemmar.

Styrelsen sade i höstas att ett inriktningsbeslut skulle fattas vid stämman 2019. Men nu backar styrelsen och säger:

Genom såväl motioner som samtal, har styrelsen förstått att fullmäktige önskar mer tid för att diskutera stadgeändringen. Styrelsen delar den uppfattningen och menar att det är viktigt att såväl fullmäktige som övriga medlemmar ges tid att inhämta informationen och diskutera frågorna.

Styrelsen har därför enats om att skjuta upp det inriktningsbeslut som tidigare var planerat till den ordinarie föreningsstämman 2019. Ambitionen är att i stället lägga fram det till föreningsstämman 2020.

Det är välbehövligt, eftersom det handlar om genomgripande förändringar. Förslagen är bland annat följande.

Insatserna

Uthyrningen

Spärr mot intresseanmälan till lägenhet

Det parlamentariska systemet

De två arbetsgrupperna överlämnade sina slutrapporter i februari:

Jag har i några motioner ställt frågor om ändringarna:

Jag har också skrivit en motion om behov av demokratisk förankring.

Vid en extra fullmäktigedag den 30 mars diskuterades förslagen i elva smågrupper. Jag har skrivit utförliga anteckningar från dagen. På separat sida finns enbart frågor och gruppsvar.

Hör gärna av dig med synpunkter och frågor till mig!

Lars Lingvall