Start Om SKB > Ändringar sammanfattade

Uppdaterat 2019-04-19

Förändringar på gång – sammanfattning

Detta är en koncentrerad sammanställning av de förändringar som för närvarande diskuteras inom SKB.

Sammanställningen finns som PDF-fil (liggande A4, en sida)

Bosparande och upplåtelseinsatser

Förslag

Motivering

Det parlamentariska systemet

Angivna problem

Mål/syfte

Förslag

Uthyrningen

Angivna problem

Mål/syfte

Förslag

Lars Lingvall