Start Huset Lokaler Kvarterslokal

Kvarterslokal

Kvarterslokalen ligger i källarvåningen, Inedalsgatan 16 B.

Lokalen bokas genom att man går till boknings­listan utanför lokalen och hittar en ledig dag där man skriver sitt namn, tid som man vill disponera lokalen och sitt en- eller tvåsiffriga SKB-lägen­hets­nummer. Sedan kontaktar man någon av dem som sköter uthyr­ningen för att komma överens om hämtning av nyckel – se anslag i porten.

Att hyra lokalen kostar 100 kronor för fest och 50 kronor för annat. Vid fest ska man dessutom före uthyr­ningen betala 200 kronor i deposi­tions­avgift, som betalas tillbaka efter godkänd inspek­tion av lokalen efter uthyr­ningen.

Betalning och återbetalning kan numera ske genom Swish

Man är ansvarig för lokalen och utrust­ningen där under den tid man hyr lokalen. Man ska städa lokalen. Diskmaskin finns. Ytterligare städ­utrust­ning finns i förrådet på andra sidan av korridoren.

Närmare villkor och checklista för städning finns på  uthyr­nings­blanketten. Man får skriva under den del som är avsedd för kvarters­rådet och behålla en del själv. (Blanketten reviderades i december 2019.)