Start Huset Underhåll Arbeten hösten 2019

Arbeten hösten 2019

Alla boende har från SKB fått ett informationsblad om arbete i lägenheterna under hösten. Det gäller installation av spiskåpor samt byte av ventiler på elementen med injustering av värmen i alla lägenheter.

Spiskåpor

Spiskåpor har kvartersrådet begärt varje år sedan 2014 (se sidan Underhåll), och nu har vi alltså fått ja. Ventilationen i köken är ju dålig, och vi har hänvisat till att man har fått spiskåpor i fastigheten Motorn-Vingen-Bälgen, som är från samma tidsperiod.

Ventiler och värme

SKB har satt upp ett allmänt anslag i portarna med information om arbetena.

Varje lägenhet har fått ett meddelande om de 6 stegen i arbetet. Arbetet i lägenheterna börjar vecka 38, alltså