Start Huset Underhåll Enkät 2018

Enkät 2018

Hösten 2018 genomfördes en ekät bland boende i SKB. Sådana brukar genomföras vartannat år. Alla boende har fått information från SKB (PDF) om enkäten. Innehållet återges nedan.

Här finns hela enkätresultatet (PDF) för Segelbåten.

Kvarterets fullmäktig har skapat en jämförelse mellan 2016 och 2018 (PDF) som gäller andelen positiva svar på de olika frågorna. Där visas svaren och ändringarna tydligt genom färger

Till alla boende i kv Segelbåten

Så här tycker ni om SKB och ert boende

Genom ert engagemang hjälper ni oss att utveckla verksamheten. Vi tar del av era förslag och åtgärdar det vi har möjlighet till. Kontakta gärna kvartersrådet i ditt kvarter om du vill vara med och påverka. Tveka inte heller att höra av er till oss med frågor, tips och funderingar.

Du som hyresmedlem är viktig för oss och din åsikt spelar stor roll i vårt arbete att hela tiden bli en bättre hyresvärd. I höstas fick var tredje hyresmedlem besvara ett antal frågor om sitt boende i hyresmedlemsenkäten. Många värdefulla synpunkter har inkommit och svaren är nu analyserade.

Resultatet i ditt kvarter

2018 års serviceindex i ditt kvarter ligger på 81,6 %. Hela resultatet för ditt kvarter är skickat till ert kvartersråd. SKB har bland annat jobbat med renovering av avloppsledningar i källaren under 2018. Under 2019 kommer vi bl.a. arbeta med upprustning av uteplatsen.

Resultatet för hela SKB

SKB:s totala serviceindex för 2018 var 88,6 % vilket är ett fint resultat som vi är stolta över. Trots det fina resultatet finns det områden som vi kan förbättra. Hela resultatet för SKB hittar du här https://www.skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/medlemsenkater

Jani Johnsson       Fredrik Carlsson
Förvaltare               Fastighetsskötare