Kontaktuppgifter för kvarteret

Mejladresser

Kvartersrådet:
kvartersradet@skbsegelbaten.se (skickas till alla)

Sammankallande i kvartersrådet:
sammankallande@skbsegelbaten.se

Fullmäktig och suppleant:
fullmaktig@skbsegelbaten.se (skickas till båda)

Ytterligare uppgifter

På sidan Kvartersrådet finns mer uppgifter om kvartersrådet.

SKB-kontakt

På sidan Om SKB finns uppgifter som gäller SKB.