Start SKB SKB-möte september 2019 om förändringarna

SKB-möte september 2019 om förändringarna

SKB bjuder in till möte om de förändringar som föreslås (den så kallade stadgeöversynen) och har satt upp ett anslag (PDF) i portarna.

Texten på anslaget lyder:

Stockholms Kooperativa BOSTADSFÖRENING

Möte om pågående stadgeöversyn

Köande och boende medlemmar, som ännu inte haft möjlighet att få information och diskutera arbetet med pågående stadgeöversyn, är välkomna att delta vid ett möte på SKBs huvudkontor.

Tid: torsdag den 19 september kl.18.00
Plats: SKB, Drottningholmsvägen 320, konferensrum Motorn

För att möta omvärldens nya krav och för att kunna fortsätta utveckla verksamheten, behöver SKBs stadgar ses över. När det gäller frågan om ändring så ligger fokus på ett par specifika områden, som utretts särskilt. Det handlar om SKBs framtida insatssystem och SKBs parlamentariska system och turordning. Två arbetsgrupper med representanter från fullmäktige, hyresutskott, styrelse och verkställande organisation har arbetat med frågorna sedan 2017. På Mina sidor på hemsidan kan du läsa mer om det pågående arbetet.

På mötet den 19 september kommer vi att ge en grundläggande information om arbetet med stadgeöversynen och du kommer att få tillfälle att ställa frågor till representanter från styrelsen och de tjänstemän som ingått i arbetsgrupperna.

Sista anmälningsdag till mötet är den 16 september. Du anmäler dig digitalt via www.skb.org/stadgar/ eller direkt från Mina sidor.

Om du har frågor är du välkommen att ringa till enheten för föreningsutveckling: Malin Senneby, föreningssekreterare eller Ann-Marie Bertilsdotter, chef föreningsutveckling (telefonnummer: 08- 704 60 00).

Välkommen!
SKBs styrelse