Start Om SKB > SKB-förändringarna – information

SKB-förändringarna – information

Stora förändringar är på gång inom SKB. De gäller insatserna, regler för uthyrning och SKB:s parlamentariska organisation.

Arbete med ändringarna har pågått sedan 2017. Men det var först i augusti i år, 2019, som SKB lade ut information på hemsidans förstasida om arbetet för att konkret informera alla medlemmar och ge dem möjlighet att framföra synpunkter. Nu vill man ha synpunkter senast 15 november (framskjutet från den 15 oktober) och fatta beslut vid nästa års stämma. Styrelsen ville ha beslut redan vid årets stämma men var tvungen att backa efter reaktioner från fullmäktigeledamöter och motioner till stämman.

Förslagen redovisas i två omfattande rapporter som är delvis svårlästa. Vissa förslag är oklara, och anledningen till föreslagen – vilka problem det är man vill lösa – redovisas inte tillfredsställande, speciellt inte beträffande insatserna och den demokratiska organisationen.

Läs här en kort sammanställning av förslagen.

Styrelsen pratar om ”översyn av stadgarna”, men i själva verket handlar det om stora ändringar i SKB:s insatssystem och genomgripande ändring av SKB:s parlamentariska (demokratiska) organisation – så stora att de kräver stadgeändringar. Tidigare pratade styrelsen om en ”modernisering” av SKB:s stadgar, så att man kunde få intrycket att det bara handlade om en språklig översyn och anpassningar till ändrad lagstiftning. Nu påstår man att det gäller att ”möta omvärldens nya krav”!

Rapporterna

Förslagen finns i två rapporter från två arbetsgrupper. De delades ut vid årsmötet i april och diskuterades kort då. Läs dem gärna för att ta fram frågor och synpunkter.

Bilagorna innehåller vissa kompletteringar.

Diskussion med fullmäktigeledamöter

Förslagen har diskuterats vid några möten med fullmäktigeledamöterna. Vid en extra fullmäktigedag den 30 mars 2019 presenterades och diskuterades rapporterna och förslagen. SKB har lagt ut material från det mötet som är mer lättillgängligt än rapporterna. Jag har själv skrivit rätt utförliga anteckningar från mötet, där många frågor och kritiska synpunkter framfördes. De anteckningarna finns också i förkortat skick med tillagda frågor och kommentarer.

Viktigare förslag

Detta är några av de viktigare förslagen.

Insatserna

Uthyrningen

Det parlamentariska (demokratiska) systemet

Diskussion vid vårt årsmöte

De två rapporterna delades ut vid kvarterets ordinarie medlemsmöte den 24 april och diskuterades då. Några av synpunkterna från debatten återges under § 10 i protokollet (versionen utan personuppgifter).

Frågor i några motioner

I några motioner till stämman 2019 finns frågor om ändringarna som eventuellt är intressanta.

Länkar till SKB

Sedan man har loggat in på SKB:s hemsida kan man nå följande information om de förändringar av SKB som är på gång.

Lars Lingvall