Start > Blandat > Ingen utfordring av vilda djur

Ingen utfordring av vilda djur

Efter att man från SKB:s sida hade observerade att det skedde viss matning av ekorrar och fåglar sattes följande anslag upp i portarna i februari:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Förbud utfordring vilda djur

Till: Kv. Segelbåten
Datum: 2021-02-15

På förekommen anledning vill vi påminna samtliga hyresgäster om att det råder förbud mot att mata vilda djur. Detta omfattar bland annat men inte enbart ekorrar, fåglar etc.

När utfordring av vilda djur inträffar i ett bostadsområde så har vi erfarenhetsmässigt sett att trivseln i området sjunker samt att djuren i förekommande fall tar sig in i bostäderna – exempelvis under sommarhalvåret när man lämnar fönsterdörrar öppna.

Detta beteende medför en rad problem för grannars trivsel i området men även eventuellt allvarligare problem med andra skadedjur som kan orsaka skada på lös och fast egendom.

Vid frågor, vänligen kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Morteza Emarestani
morteza.emarestani@skb.org
087046107