Start > Blandat > Medlemsmöten våren 2021

Medlemsmöten våren 2021

Följande anslag har satts upp i portarna i mars:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Ordinarie medlemsmöten våren 2021

Till: boende i kvarteret
Datum: 9 mars 2021

Varje år genomförs fysiska medlemsmöten i SKBs kvarter. Under den pågående pandemin är detta inte möjligt då restriktionerna sätter begränsningar. Det gör att medlemsmötena behöver hanteras annorlunda även detta år. I ungefär hälften av SKBs kvarter är fullmäktigeledamöter och suppleanter valda till och med att årets ordinarie föreningsstämma, planerad till den 2 juni 2021, är avslutad. De övriga är valda till och med föreningsstämman 2022.

De kvarter som inte behöver göra några val detta år avvaktar med sitt ordinarie medlemsmöte för att, beroende på hur pandemin utvecklas, kunna genomföra ett medlemsmöte med möjlighet att diskutera årsredovisning och motioner vid en senare tidpunkt.

För de kvarter där val är aktuellt kommer kvartersrådet att informera hyresmedlemmarna om hur dessa ska genomföras.

Med anledning av rådande situation gällande coronaviruset och restriktioner hänvisar vi i övrigt till nyligen uppdaterat anslag.

Vi vill betona individens ansvar och hänvisar till myndigheternas allmänna rekommendationer och råd om avstånd, god handhygien och i vissa fall munskydd.

Har du frågor om medlemsmötena?

Kontakta Erika B Wikström eller Ann-Marie Bertilsdotter som arbetar med föreningsutveckling på SKB. Du når dem på telefon 08- 704 60 00.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Eva Nordström, VD