Start > Blandat > Lösöre i källargångar

Lösöre i källaren

Följande anslag har satts upp i portarna i april:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Lösöre i källaren

Till: Kv. Segelbåten
Datum: 8 april 2021 - 23 april 2021

All fristående lösöre i källargångarna innebär ett hinder för en eventuell nödsituation samt en ökad risk för brand.

Ägaren/ägarna av lösöret ombedes att avlägsna dessa snarast möjligt.

I de fall det finns lösöre kvar i källargångarna kommer SKB att avlägsna dessa, senast 23/4–2021.

Undantaget är barnvagnarna som är parkerade i anslutning till den gröna fastighetsboxen.

Tack för ert samarbete.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Morteza Emarestani
morteza@skb.org
08 704 60 00

Fredrik Carlsson
fredrik.carlsson@skb.org
08 704 60 00