Start Blandat > Anslag om hyreshöjning 2020

Anslag om hyreshöjning 2020

Anslag om hyreshöjning för 2020 sattes upp i portarna den 27 november. I år undviker SKB fiffigt det negativt laddade ordet ”hyreshöjning” och skriver i stället ”ny hyra”.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Ny hyra från 1 januari 2020

Till: SKBs hyresmedlemmar i kvarteret Segelbåten

SKBs styrelse och hyresutskott har nu avslutat samråd om hyrorna för 2020.

Hyreshöjning för lägenheterna i kvarte­ret Segel­båten uppgår till 16 kronor per kvadrat­meter och år (vilket mot­svarar i genom­snitt 1,54 %). Den nya hyran för din lägen­het fram­går av hyres­avin för januari som kommer i början av decem­ber.

För SKB som helhet höjs hyrorna totalt med i genomsnitt 1,0 % från och med 1 januari 2020. Hyrorna höjs olika mycket i olika fastig­heter beroende på läge, genom­snitt­lig kötid, nuva­rande hyra, upp­låtelse­insats och standard (byggna­dens värdeår).

Hur hyreshöjningen påverkar hyrorna i de olika kvarte­ren redo­visas i sin helhet på www.skb.org/2020.

Bromma november 2019

Charlotte Axelsson
Styrelsens ordförande
Mia Svalfors
Ordförande i hyresutskottet