Start > Blandat > Om corona mars 2021

Om corona mars 2021

Följande anslag har satts upp i portarna i mars:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Med hänsyn och uthållighet behöver vi fortsätta att hjälpas åt för att begränsa spridningen av covid-19. Det är tillsammans och i samverkan vi kan göra skillnad. Vi på SKB följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter med våra anpassade rutiner och arbetssätt. Vi vill påminna om att samma regler som tidigare gäller.

SKBs fastighetsförvaltning

Utifrån omtanke och respekt har boende och SKBs medarbetare ett kombinerat ansvar.

Kvarterslokaler

Våra kvarter har olika lokala förutsättningar och kvarterslokalerna varierar i storlek. Utifrån detta vill vi förtydliga att vår generella avrådan att använda lokalerna kvarstår. Det är kvartersråden som har ansvar för om och i vilken omfattning som gemensamma lokaler får och kan användas.

Vi betonar individens ansvar och hänvisar till myndigheternas allmänna rekommendationer och råd om avstånd, god handhygien och i vissa fall munskydd. Var rädd om dig och dina grannar.

Om du har frågor, hör av dig till din förvaltare eller fastighetsskötare. Du når dem på telefon 08-704 60 00.

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Eva Nordström, vd