Start > Blandat > Om corona april 2020

Om corona april 2020

Följande anslag har satts upp i portarna i april:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Med anledning av coronaviruset

Till: alla boende i SKB
Datum: 3 april 2020

Coronaviruset medför att vi alla verkar i en ny slags vardag. Vi på SKB arbetar hela tiden med att anpassa verksamheten enligt myndigheternas krav och rekommendationer. Alla behöver bidra till att minska smittspridningen och det gäller både medlemmar och medarbetare. Vi får vara flexibla och mötas och samverka på nya sätt. En handskakning blir till en vinkning, ett fysiskt möte kanske blir digitalt och hemmet blir för en del en tillfällig arbetsplats.

Folkhälsomyndigheten har i dagarna skärpt de allmänna råden ytterligare och det innebär nya rutiner och arbetssätt för verksamheten i våra kvarter:

En översyn gällande genomförandet av vårens medlemsmöten pågår och vi återkommer med mer information om det.

Rekommendationerna från våra myndigheter förändras ibland snabbt. Vi uppdaterar löpande informationen på www.skb.org via Mina sidor och vårt digitala frågeforum fraga.skb.org.

Vänliga hälsningar,
Eva Nordström, VD