Start > Blandat > Om corona mars 2020

Om corona mars 2020

Följande anslag har satts upp i portarna i mars:

.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Stockholms Kooperativa BOSTADSFÖRENING

17 mars 2020

Information till SKBs medlemmar

Information om SKBs föreningsverksamhet med anledning av Coronaviruset

Med anledning av den pågående smittspridningen av Coronaviruset har SKB beslutat att skjuta på samtliga föreningsmöten som är inplanerade under våren 2020. Dessa nya datum innebär att mötena hålls inom ramen för SKBs stadgar. Enligt stadgarna ska medlemsmöten hållas senast 15 maj (§ 16) och föreningsstämman senast 30 juni (§22).

Vi vill betona att planeringen utgår från informationen vi i nuläget har från våra myndigheter och situationen kan komma att förändras.

Det som nu gäller är följande:

Följ utvecklingen

Information om hur SKB hanterar den nuvarande situationen uppdateras löpande på skb.org/Mina Sidor samt på SKBs frågeforum https://fraga.skb.org/org/skb/.

SKBs styrelse
styrelsen@skb.org